Repčíkova Viktória

1998, krídlo-spojka

Anketa

bez ankety

x (53)
y (13)

Celkový počet hlasov: 66