Repčíkova Viktória

1998, krídlo-spojka

Anketa

bez ankety

x (54)
y (14)

Celkový počet hlasov: 68