Muránska Kinga

1995, krídlo, spojka

> 2010/ 2011 v 1.lige ml.dorasteniek

> prvý klub : HK Rimavská Sobota

Anketa

bez ankety

x (55)
y (14)

Celkový počet hlasov: 69