Horňákova Emma

2003, spojka-krídlo

Anketa

bez ankety

x (53)
y (13)

Celkový počet hlasov: 66