Fotulová Lujza

2003, spojka, krídlo

> najlepšia strelkyňa turnaja Vranov 2011

> najsympatickejší výkon Bratislava 2011

Anketa

bez ankety

x (54)
y (14)

Celkový počet hlasov: 68