Fotulová Lujza

2003, spojka, krídlo

> najlepšia strelkyňa turnaja Vranov 2011

> najsympatickejší výkon Bratislava 2011

Anketa

bez ankety

x (53)
y (13)

Celkový počet hlasov: 66