Luteránova Emma

1998, spojka

Anketa

bez ankety

x (51)
y (13)

Celkový počet hlasov: 64